Encouraging Youth Participation in Electoral Process

Dear youth,

On January 22, at 15:00, “Encouraging youth participation in electoral process” Conference will be held at the French-Azerbaijani University, organized by the Islamic Cooperation Youth Forum – Eurasian Regional Center (ICYF-ERC) and the National Assembly of Youth Organizations of the Republic of Azerbaijan (NAYORA).

The main goal of Conference, which will be held with the participation of foreign experts, is to exchange ideas on the implementation of youth policy, active citizenship, as well as the forms of active participation in electoral processes and new approaches in working with young people in different countries.

Note that the working language of the Conference will be English.

Əziz gənclər,

22 yanvar, saat 15:00 tarixində Azərbaycan-Fransız Universitetində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumu Avrasiya Regional Mərkəzi (ICYF-ERC) və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasının (NAYORA) təşkilatçılığı ilə “Gənclərin seçki prosesində iştirakının təşviq edilməsi” konfransı həyata keçiriləcək.

Xarici ekspertlərin iştirakı ilə baş tutacaq konfransın təşkilində əsas məqsəd Gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində, fəal vətəndaşlıqda, habelə seçki proseslərində aktiv iştirak formaları ilə bağlı təcrübə və müxtəlif ölkələrdə gənclərlə işdə yeni yanaşmalarla əlaqədar fikir mübadilələrinin aparılmasıdır.

Qeyd edək ki, Konfransın işçi dili İngilis dili olacaqdır.