Zhanat ChukeyevBoard Member (Kazakhstan)

Zhanat Chukeyev